Vad är förkortningen för "adress"?

Den korrekta förkortningen för "adress" är adr..

Vad betyder adr.?

adr. betyder adress eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för adr.

Toppen, ge mig din adr. så möter jag upp dig där!