Vad är förkortningen för "artikeln"?

Den korrekta förkortningen för "artikeln" är art..

Vad betyder art.?

art. betyder artikeln eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för art.

Artikeln var rätt så lättläst.