Vad är förkortningen för "bilaga"?

Den korrekta förkortningen för "bilaga" är bil..

Vad betyder bil.?

bil. betyder bilaga eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för bil.

Jag bifogade din bil. som en PDF-fil.