Vad är förkortningen för "cirka"?

Den korrekta förkortningen för "cirka" är ca.

Vad betyder ca?

ca betyder cirka eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för ca

Det är ca 25 grader varmt.