Vad är förkortningen för "civilekonom"?

Den korrekta förkortningen för "civilekonom" är civ.ek..

Vad betyder civ.ek.?

civ.ek. betyder civilekonom eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för civ.ek.

Han är en väldigt smart civ.ek.