Vad är förkortningen för "civilingenjör"?

Den korrekta förkortningen för "civilingenjör" är civ.ing..

Vad betyder civ.ing.?

civ.ing. betyder civilingenjör eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för civ.ing.

Hon är en väldigt smart civ.ing.