Vad är förkortningen för "det vill säga"?

Den korrekta förkortningen för "det vill säga" är d.v.s..

Vad betyder d.v.s.?

d.v.s. betyder det vill säga eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för d.v.s.

Ja 10 gånger 1 är lika med 10, d.v.s 10 gånger 1 är lika med 10