Vad är förkortningen för "docent"?

Den korrekta förkortningen för "docent" är doc..

Vad betyder doc.?

doc. betyder docent eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för doc.

Jag har utbildat mig till doc.