Vad är förkortningen för "efter Kristus"?

Den korrekta förkortningen för "efter Kristus" är e.Kr..

Vad betyder e.Kr.?

e.Kr. betyder efter Kristus eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för e.Kr.

Det där huset är väldigt gammalt, det har varit där sedan 1000 e.Kr.