Vad är förkortningen för "figur"?

Den korrekta förkortningen för "figur" är fig..

Vad betyder fig.?

fig. betyder figur eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för fig.

Fig. 10 visar hur det kan gå till om man kör för fort.