Vad är förkortningen för "före detta"?

Den korrekta förkortningen för "före detta" är f.d..

Vad betyder f.d.?

f.d. betyder före detta eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för f.d.

Ja jag vet vem det är, det är faktiskt min f.d. partner.