Vad är förkortningen för "fortsättning"?

Den korrekta förkortningen för "fortsättning" är forts..

Vad betyder forts.?

forts. betyder fortsättning eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för forts.

God forts. till er alla