Vad är förkortningen för "hösttermin"?

Den korrekta förkortningen för "hösttermin" är ht.

Vad betyder ht?

ht betyder hösttermin eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för ht

Jag ska nog börja på den skolan under hösten, HT2020.