Vad är förkortningen för "logaritm"?

Den korrekta förkortningen för "logaritm" är log.

Vad betyder log?

log betyder logaritm eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för log

Jag förstår inte vad log10 betyder. Jag måste nog läsa på lite mer om logaritmer.