Vad är förkortningen för "månad"?

Den korrekta förkortningen för "månad" är mån..

Vad betyder mån.?

mån. betyder månad eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för mån.

Jag har väntat en hel mån. på att se denna film.