Vad är förkortningen för "med mera"?

Den korrekta förkortningen för "med mera" är m.m..

Vad betyder m.m.?

m.m. betyder med mera eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för m.m.

Ja jag ville ha det m.m.