Vad är förkortningen för "millimeter"?

Den korrekta förkortningen för "millimeter" är m.m..

Vad betyder m.m.?

m.m. betyder millimeter eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för m.m.

Avståndet måste vara 10 millimeter!