Vad är förkortningen för "minut"?

Den korrekta förkortningen för "minut" är min.

Vad betyder min?

min betyder minut eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för min

Chilla, jag är där om 10min!