Vad är förkortningen för "moment"?

Den korrekta förkortningen för "moment" är mom..

Vad betyder mom.?

mom. betyder moment eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för mom.

I mom. 2 så ska allt vara inlämnat, annars så kuggar jag er alla!