Vad är förkortningen för "någon"?

Den korrekta förkortningen för "någon" är ngn.

Vad betyder ngn?

ngn betyder någon eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för ngn

Det var ngn, jag har inte aning vem, men det var ngn.