Vad är förkortningen för "något"?

Den korrekta förkortningen för "något" är ngt.

Vad betyder ngt?

ngt betyder något eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för ngt

Nej det var inte ngt, vi får ta det en annan gång.