Vad är förkortningen för "på grund av"?

Den korrekta förkortningen för "på grund av" är p.g.a..

Vad betyder p.g.a.?

p.g.a. betyder på grund av eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för p.g.a.

Detta kan man göra p.g.a. det är kallt ute, det hade aldrig fungerat under sommaren.