Vad är förkortningen för "respektive"?

Den korrekta förkortningen för "respektive" är resp..

Vad betyder resp.?

resp. betyder respektive eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för resp.

Det som gäller är att varje kossa, resp. människa gör rätt.