Vad är förkortningen för "sankt"?

Den korrekta förkortningen för "sankt" är S:t.

Vad betyder S:t?

S:t betyder sankt eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för S:t

S:t Petersburg är Rysslands näst största stad.