Vad är förkortningen för "säkerhetspolisen"?

Den korrekta förkortningen för "säkerhetspolisen" är Säpo.

Vad betyder Säpo?

Säpo betyder säkerhetspolisen eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för Säpo

Säpo är poliser, dock så fokuserar det på säkerheten i hela landet.