Vad är förkortningen för "särskilt"?

Den korrekta förkortningen för "särskilt" är särsk..

Vad betyder särsk.?

särsk. betyder särskilt eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för särsk.

Det där var inte särsk. snällt sagt!