Vad är förkortningen för "sidan"?

Den korrekta förkortningen för "sidan" är s..

Vad betyder s.?

s. betyder sidan eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för s.

Jag är på s. 10 i boken. Än så länge så är den bra.