Vad är förkortningen för "tabell"?

Den korrekta förkortningen för "tabell" är tab..

Vad betyder tab.?

tab. betyder tabell eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för tab.

Som vi ser i tab. 1 så ligger vi risigt till.