Vad är förkortningen för "vårtermin"?

Den korrekta förkortningen för "vårtermin" är vt.

Vad betyder vt?

vt betyder vårtermin eftersom det är ordets förkortning.

Exempelmening för vt

Jag ska nog börja på den skolan under våren, VT2020.