anländ

Ordet anländ har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet anländ

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta ord används för att uppmana eller ge en slags order, därav så har ordet verbformen imperativ.
  • Detta ord har verbformen particip, som används för att beskriva något eller någon.
  • Detta ord är kopplad till perfekt. Detta innebär att ordet används när man pratar om vad som har hänt, t.ex en slutförd handling.

Hur böjs anländ?

Synonymer till anländ