bedöm

Ordet bedöm har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet bedöm

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta ord används för att uppmana eller ge en slags order, därav så har ordet verbformen imperativ.

Hur böjs bedöm?

Synonymer till bedöm