besöks

Ordet besöks har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet besöks

  • Detta ord har en passiv form. Detta ord används därav när du pratar om något eller någon som drabbats av en handling.
  • Detta ord är kopplad till presens. Detta innebär att ordet används för att beskriva saker som sker eller är.

Hur böjs besöks?

Synonymer till besöks