besökt

Ordet besökt har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet besökt

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta ord har verbformen supinum. Den formen innebär att man pratar om vad som hade hänt.
  • Detta ord har verbformen particip, som används för att beskriva något eller någon.
  • Detta ord är kopplad till perfekt. Detta innebär att ordet används när man pratar om vad som har hänt, t.ex en slutförd handling.

Hur böjs besökt?

Synonymer till besökt