fäst

Ordet fäst har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet fäst

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta ord har verbformen supinum. Den formen innebär att man pratar om vad som hade hänt.
  • Detta ord används för att uppmana eller ge en slags order, därav så har ordet verbformen imperativ.
  • Detta ord har en passiv form. Detta ord används därav när du pratar om något eller någon som drabbats av en handling.

Hur böjs fäst?

Synonymer till fäst