göra

Ordet göra har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet göra

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta är ord är i dess grundform (infinitiv). Ord som har en infinitivform ger ingen information om tid.

Hur böjs göra?

Synonymer till göra