absolverandes

Ordet absolverandes har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet absolverandes

  • Detta ord har verbformen particip, som används för att beskriva något eller någon.
  • Detta ord är kopplad till presens. Detta innebär att ordet används för att beskriva saker som sker eller är.

Hur böjs absolverandes?

Synonymer till absolverandes