ackvirerade

Ordet ackvirerade har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet ackvirerade

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta ord har verbformen preteritum (eller imperfekt). Därav så används ordet när man pratar om saker som har hänt, t.ex något som hände igår.

Hur böjs ackvirerade?

Synonymer till ackvirerade