adlat

Ordet adlat har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet adlat

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta ord har verbformen supinum. Den formen innebär att man pratar om vad som hade hänt.

Hur böjs adlat?

Synonymer till adlat