arbetats

Ordet arbetats har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet arbetats

  • Detta ord har en passiv form. Detta ord används därav när du pratar om något eller någon som drabbats av en handling.
  • Detta ord har verbformen supinum. Den formen innebär att man pratar om vad som hade hänt.

Hur böjs arbetats?

Synonymer till arbetats