flyttades

Ordet flyttades har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet flyttades

  • Detta ord har en passiv form. Detta ord används därav när du pratar om något eller någon som drabbats av en handling.
  • Detta ord har verbformen preteritum (eller imperfekt). Därav så används ordet när man pratar om saker som har hänt, t.ex något som hände igår.

Hur böjs flyttades?

Synonymer till flyttades