gripas

Ordet gripas har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet gripas

  • Detta ord har en passiv form. Detta ord används därav när du pratar om något eller någon som drabbats av en handling.
  • Detta är ord är i dess grundform (infinitiv). Ord som har en infinitivform ger ingen information om tid.

Hur böjs gripas?

Synonymer till gripas