amorterar

Ordet amorterar har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet amorterar

  • Detta ord har en aktiv form. En aktiv form innebär att man pratar om något eller någon som utför en handling.
  • Detta ord är kopplad till presens. Detta innebär att ordet används för att beskriva saker som sker eller är.

Hur böjs amorterar?

Synonymer till amorterar