amorterats

Ordet amorterats har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet amorterats

  • Detta ord har en passiv form. Detta ord används därav när du pratar om något eller någon som drabbats av en handling.
  • Detta ord har verbformen supinum. Den formen innebär att man pratar om vad som hade hänt.

Hur böjs amorterats?

Synonymer till amorterats