attribuerande

Ordet attribuerande har följande ordklass: verb. Verb används för att beskriva en handling, tillstånd eller händelse.

Mer om ordet attribuerande

  • Detta ord har verbformen particip, som används för att beskriva något eller någon.
  • Detta ord är kopplad till presens. Detta innebär att ordet används för att beskriva saker som sker eller är.

Hur böjs attribuerande?

Synonymer till attribuerande